Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ร้านขนมผิงเจ้ติ๋ม “แง้มประตูขาย”
Responsive image

ร้านขนมผิงเจ้ติ๋ม “แง้มประตูขาย”

     ขนมผิง ที่เป็นขนมไทยดั้งเดิมได้รับการถ่ายทอดมากว่า ๔๐ ปี โดยมีต้นตำรับมาจากจังหวัดอยุธยา โดยคุณยายเมตตา ประเสริฐทรัพย์ ซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้ติ๋ม เป็นผู้ริเริ่มทำขนมผิงเจ้าแรกของอำเภอกงไกรลาศ ขนมผิงเจ้ติ๋มเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็นร้านเดียวที่ยังใช้วิธีการทำขนมผิงแบบโบราณ คือใช้เตาถ่านอบขนม ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ และต้องเป็นคนช่างสังเกต และหากดูขนมไม่ดีจะทำให้ขนมผิงสีไม่สวย หรือไฟแรงเกินไปอาจไหม้ได้ ดังนั้นขนมผิงเจ้ติ๋มจึง มีรสชาติหวาน หอม กรอบ อร่อย ที่มาของขนมผิง “แง้มประตูขาย” เนื่องจากมีลูกค้ามาต่อคิวแย่งกันซื้อเป็นจำนวนมาก เจ้าของร้านต้องแง้มประตูซึ่งเป็นบานพับไม้ให้เหลือช่องเล็กๆ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ได้มาถ่ายทำรายการ “แปลกจริงหนอ”
     ขนมผิงที่ร้านเจ้ติ๋มจะไม่ส่งขายตามต่างจังหวัดเหมือนกับร้านอื่นๆถ้าลูกค้าต้องการซื้อรับประทาน ซื้อเป็นของฝาก หรือซื้อเพื่อนำไปขายต่อจะต้องมาซื้อที่ร้านเท่านั้น 
ส่วนผสมหลัก 
     -แป้งมัน
     -น้ำตาลทราย
     -น้ำตาลปี๊บ
     -ไข่เป็ด
     -หัวกะทิ
  
ขั้นตอนการทำขนมผิง
     นำน้ำตาลผสมกับไข่เป็ดแล้วคนให้เข้ากัน และค่อยๆใส่ส่วนผสมทุกอย่าง คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนวดแป้งให้จับตัวเป็นก้อน ปั้นเป็นเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. แล้วจึงหยิบขนาดพอประมาณจิ้มให้เต็มถาด จากนั้นนำไปอบในเตาอบ

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2555