Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ปลาร้า โกเชียร - เจ้ชิว
Responsive image

ปลาร้า โกเชียร - เจ้ชิว

     โกเชียร – เจ้ชิว เป็นสามีภรรยากัน และเป็นผู้ที่ริเริ่มทำปลาร้าเจ้าแรกของอำเภอกงไกรลาศ
     ปลาร้าโกเชียร – เจ้ชิว เป็นที่รู้จักมากว่า ๖๐ ปี (ปัจจุบันโกเชียร – เจ้ชิว เสียชีวิตแล้ว) 
     ปลาร้าโกเชียร – เจ้ชิว ในปัจจุบัน มีคุณทิพย์วัลย์ สาธุรัตน์ (เจ้อึ่ง) ซึ่งเป็นลูกสาวคนที่ ๒ เป็นผู้สืบทอด ซึ่งปลาร้าโกเชียร – เจ้ชิว จะไม่เหมือนกับปลาร้าทั่วๆไป คือ 
     -ทำมาจากปลาแม่น้ำ หรือปลานา โดยรับซื้อจากชาวบ้านที่นำมาขาย 
     -ไม่ใส่สารกันบูด ใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีธรรมชาติ คือการใช้เกลือ ซึ่งเกลือที่ใช้จะเป็นเกลือทะเล จึงทำให้ปลาร้าโกเชียร – เจ้ชิว มีรสชาดค่อนข้างเค็ม และเก็บได้นานประมาณ ๒ ปี
     -ข้าวคั่วที่ใช้ทำมาจากข้าวสารอย่างดี ทำให้ปลาร้ามีกลิ่นหอม ซึ่งต่างจากที่อื่นที่ใช้ข้าวคั่วที่เป็นข้าวเปลือก การทำปลาร้า เริ่มจากการตัดหัวปลา ขอดเกล็ด ล้างทำความสะอาด นำไปหมักเกลือ ๓ เดือน หลังจากนั้นนำไปเคล้ากับข้าวคั่ว และหมักอีก ๑ เดือน ก็จะได้ปลาร้าที่อร่อย สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
     การทำปลาจ่อม มีวิธีการทำเหมือนปลาร้า แต่ในขั้นตอนการหมักเกลือจะใส่กระเทียมด้วย เพื่อเพิ่มความเปรี้ยว ปัจจุบันปลาร้าโกเชียร – เจ้ชิว ส่งขายไปยังพิษณุโลก เชียงใหม่ แม่สอด

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2555