Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
น้ำปลา “น้านวล”
Responsive image

น้ำปลา “น้านวล”

     คุณแม่ประทุม พุ่มแฟง เรียกได้ว่าเป็นเจ้าตำหรับของน้ำปลา “น้านวล” ครอบครัวของ น้านวลอาศัยอยู่บนเกาะกง  มีอาชีพประมงเป็นหลัก และคุณแม่ประทุมได้คิดริเริ่มทำน้ำปลา เพื่อแลกข้าว แลกเกลือ โดยปลาที่นำมาทำน้ำปลาเป็นปลาสร้อย  ซึ่งน้านวลจะเป็นคนที่ช่วยคุณพ่อ และคุณแม่หาปลาเพื่อนำมาทำน้ำปลา น้านวลจึงเป็นผู้สืบทอดการทำน้ำปลามาถึงปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า น้ำปลาน้านวล
     น้ำปลาน้านวลมีลักษณะที่ต่างจากน้ำปลาที่อื่นคือ จะทำจากปลาสร้อยแท้ๆ ไม่ใส่ผงชูรส ไม่แต่งสีและกลิ่น ทำให้มีคุณค่าทางอาหารมาก และจะมีรสที่ เค็มกว่าน้ำปลาทั่วไป สาเหตุที่เค็มเพราะจะต้องใส่เกลือมากเพื่อเป็นการถนอมน้ำปลาให้ได้อยู่ได้นาน น้ำปลาน้านวลยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) ของอำเภอกงไกรลาศ และส่งขายทั่วไปในกงไกรลาศ รวมถึงออกงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ทั่วไปด้วย วิธีการทำน้ำปลามีดังนี้
     เริ่มจากการหมักปลาโอ่ง นาน ๑ ปี หลังจากนั้นนำออกมาต้มในถังสแตนเลส (สมัยก่อนต้มในกระทะ) ให้เดือดและให้น้ำปลาที่ต้มยุบลง ๑ ฝ่ามือ เพื่อเพิ่มความเค็ม ใส่น้ำตาลทิ้งไว้ให้เย็น ๗ วัน และเพื่อให้น้ำปลานอนก้น หลังจากนั้นนำมากรอง และกรอกใส่ขวดจำหน่ายต่อไป
     นอกจากมีน้ำปลาแล้ว ผลิตภัณฑ์ของน้านวลยังมีน้ำพริก เช่นน้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาร้า เช่นปลาร้าผง ปลาร้าก้อน

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2555