Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ร้านต้นตำหรับ ทองม้วนลูกแม่สงวน
Responsive image

ร้านต้นตำหรับ ทองม้วนลูกแม่สงวน

     ครอบครัวของแม่สงวนเป็นครอบครัวที่ยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและจากที่พี่สาวของ คุณรุ่งทิวาเป็นอาจารย์สอนคหกรรม ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้เรียนกาทำขนมทองม้วนจากพี่สาว ประกอบกับมีพื้นฐานในการทำขนมอยู่แล้ว เมื่อประมาณ ๒๐กว่าปีที่แล้วขนมทองม้วนจะม้วนเป็นลักษณะกลวงๆ ต่อมาได้ดัดแปลงขนมทองม้วนให้ม้วนแน่นขึ้นเพื่อสะดวกในการขนส่งและการขาย ต่อมาคุณรุ่งทิวาเป็นผู้ริเริ่มดัดแปลงทองม้วนจากอันใหญ่มาทำเป็นทองม้วนเล็กๆ เหตุผลที่ทำให้เล็กลงเพราะว่า ม้วนอันใหญ่เวลาเคี้ยวจะนิ่มๆ แต่ถ้าม้วนเล็กจะเคี้ยวง่ายดีกว่า เริ่มแรกการทำขนมทองม้วนของคุณรุ่งทิวาจะทำกันภายในครอบครัวแบ่งขายภายในหมู่บ้านจากนั้นครอบครัวคุณรุ่งทิวาเป็นผู้ริเริ่มส่งไปขายตามสถานที่ต่างๆ โดยครั้งแรกคุณรุ่งทิวา นำขนมทองม้วนไปฝากขายที่ร้านทูเดย์ จังหวัดพิษณุโลก และบ้านใกล้เรือนเคียงของจังหวัดสุโขทัย จากนั้นขนมทองม้วนของคุณรุ่งทิวาก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนบ้านเห็นว่าการทำขนมทองม้วนสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัว จึงมาดูวิธีทำและนำไปดัดแปลงทำกันทุกครัวเรือนซึ่งต่อมากลายเป็นว่าที่อำเภอกงไกรลาศเกือบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทำทองม้วนกันแทบทุกบ้าน

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2555