Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 พ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสาธารณสุขเทศบาลกงไกรลาศ ออกชุมชนเพื่อร่วมทำขยะเปียก

04 พ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน พร้อมการบรรยาย จากวิทยากร จ.ส.ต.สุภกานต์ พุฒิวงศ์กวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง แบบมีส่วนร่วม วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

04 พ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประเภท Play room ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

04 พ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รางวัล..แห่งความภูมิใจ** ...อีกหนึ่งรางวัล .. ***นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561

04 พ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ได้ออกให้บริการต่อสัญญาเช่าแผงตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. นะคะ

11 เม.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ร่วมกัน รดน้ำขอพร นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ณ บ้านพักของท่านนายอำเภอ เช้าวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561

10 เม.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ภาพบรรยากาศตลาดริมยม ๒๔๓๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ร่วมประชุมปรึกษาหาลือในการจัดงานสงกรานต์ และวันเทศบาล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

29 มี.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เข้ารับเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ จาก ศูนย์อนามัยที่ ๒. พิษณุโลก วันที่ ๒๒. มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

29 มี.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ วันที่ 22. มีนาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th