Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ธ.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลฯ ประจำเดือน ธันวาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

15 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เทศบาลตำบลกงไกรลาศจัดโครงการบ้านสีขาวพนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

13 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รับตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

02 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ และ วัดกงไกรลาศ

02 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ และ วัดกงไกรลาศ

31 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาส

24 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th