Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ร่วมด้วยช่วยกันแชร์เพื่อกดถูกใจเพจ ...ปรองดองเป็นของประชาชน...เพื่อผสานความปรองดอง ปรองดองจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมกันกดไล

21 มิ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ในการรับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาเตาะแตะ วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

06 มิ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ในการรับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาเตาะแตะ วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโล

06 มิ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560

06 มิ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตลาดริมยม 2437 วันศุกร์ ที่ 2 และเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560

09 พ.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันเทศบาล 24 เมษายน 2560

17 มี.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day) งานท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 อำเภอกงไกรลาศ

30 ม.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ เป็นตัวแทนรับ โล้เกียรติยศ ชุมชนราษฎร์อุทิศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น จาก นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโ

25 ม.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรี นายวันชัย พวงเงิน รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

19 ม.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการรณรงค์การทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560 ณ สวนสาธารณะ 17 ไร่ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ วันที่ 19 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th