Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 เม.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมยม 2437 ประจำเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

01 เม.ย. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ ร่วมงาน และรับโล่ขอบคุณในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันท

04 มี.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

04 มี.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรมตลาดริมย ๒๔๓๗ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

28 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

16 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ 16/01/2562 จิตรอาสา...เราทำความดีด้วยหัวใจ

15 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร้านค้า และชุมชนทั้ง 7 ชุมชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศ

15 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจิญรีสอร์ทแอนด์สปา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

08 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กิจกรรม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

04 ม.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ออกพื้นที่ ให้บริการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2562 วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ภาคเช้า ตำบลบ้านกร่าง ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ชุมชนบ้านใต้ ณ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ตำบลกง ชุมชนราษฎร์อุทิศ ช

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th