Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

16 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

16 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ อสม เทศบาลกงไกรลาศ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ ควบคุมไข้เลือดออก

12 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตลาดริมยม 2437 วันที่ 7 ตุลาคม 2561

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตลาดริมยม 2437 วันที่ 7 ตุลาคม 2561

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลบ้านกร่าง ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ชุมชนบ้านนอก และชุมชนบ้านใต้ จะทำการมอบเบี้ย ณ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ เวลา 08.30 - 10.00 น.

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จัดทำโครงการดีๆ ให้กับผู้สูงอายุ ธนาคารขยะ รับขยะจากผู้สูงอายุุในวันมอบเบี้ยยังชีพ ขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลกง 3 ชุมชน / ชุมชนหมู่ 9 ชุมชนบ้านเหนือกง ชุมชนราษฎร์อุทิศ

09 ต.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จัดทำโครงการดีๆ ให้กับผู้สูงอายุ ธนาคารขยะ รับขยะจากผู้สูงอายุุในวันมอบเบี้ยยังชีพ ขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th