Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สภา
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2555
ถึง
13 มิ.ย. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลเมืองเก่า
13 มิ.ย. 2555
ถึง
13 มิ.ย. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
06 มิ.ย. 2555
ถึง
06 มิ.ย. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าฉนวน
01 มิ.ย. 2555
ถึง
18 ก.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ
26 พ.ค. 2555
ถึง
26 พ.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.ทุ่งยางเมือง
10 พ.ค. 2555
ถึง
30 พ.ย. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กกแรต
08 พ.ค. 2555
ถึง
00 00 543
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลศรีสำโรง
02 พ.ค. 2555
ถึง
30 พ.ย. 2442
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งบริหารและผู้ปฎิบัติ อบต.เกาะตาเลี้ยง
04 เม.ย. 2555
ถึง
25 เม.ย. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกงไกรลาศ
04 เม.ย. 2555
ถึง
03 พ.ค. 2555
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-165866203604684/