Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สภา
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
10 พ.ค. 2562
ถึง
10 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562-เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562
ถึง
30 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/3 (ชุมชนบ้านนอก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
19 เม.ย. 2562
ถึง
30 พ.ค. 2562
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางโหย ศรีจันทร์ (ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา) พื้นที่รวม 55 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
15 พ.ย. 2561
ถึง
15 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561
15 พ.ย. 2561
ถึง
15 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2561
15 พ.ย. 2561
ถึง
15 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
08 พ.ย. 2561
ถึง
08 พ.ย. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-165866203604684/