Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ส.ค. 2561
ถึง
08 ส.ค. 2561
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
15 พ.ย. 2560
ถึง
15 พ.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
04 ก.ย. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
11 ส.ค. 2560
ถึง
11 ส.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
11 ก.ค. 2560
ถึง
11 ก.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560
06 ก.ค. 2560
ถึง
06 ก.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560
03 พ.ค. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
03 พ.ค. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
13 มี.ค. 2560
ถึง
13 มี.ค. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
16 ก.พ. 2560
ถึง
16 ก.พ. 2560
สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th