Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ชุมชนหมู่ ๙) ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ดังนี้ 1. การลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทุ
01 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ชุมชนหมู่ 9)
05 ก.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ขอรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยจะนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัด
05 ก.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประชาสัมพันธ์ แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
28 มิ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนนำบุตรหลานของท่านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อายุ ๙ เดือน,๑ ขวบครึ่ง, ๒ ขวบครึ่ง,๓ ขวบครึ่ง,๕ ขวบ เข้ารับการตรวจ
28 มิ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อการยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จะทำการมอบเบี้ยยังชีพในวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
12 มิ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ "สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง"
22 พ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ขอแจ้งให้ผู้ที่ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ที่มีความประสงค์จะชำระค่าน้ำประปา ให้มาชำระได้ที่รถหน่วยบริการเคลื่อนที่ของการประปา ณ วัดบ้านกร่าง ในวันศุกร์ ที่ 25 พ
22 พ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อการยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561 เราจะทำการมอบเบี้ยยังชีพฯ ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ *ตำบลบ้านกร่าง ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านเ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th