Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ "สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง"
22 พ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ขอแจ้งให้ผู้ที่ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ที่มีความประสงค์จะชำระค่าน้ำประปา ให้มาชำระได้ที่รถหน่วยบริการเคลื่อนที่ของการประปา ณ วัดบ้านกร่าง ในวันศุกร์ ที่ 25 พ
22 พ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อการยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561 เราจะทำการมอบเบี้ยยังชีพฯ ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ *ตำบลบ้านกร่าง ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านเ
10 เม.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เชิญเที่ยวงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
29 มี.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตฺสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
21 ก.พ. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.พ. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
31 ม.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ และมอยหมายให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
23 ม.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิ้ลแคบ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน
29 ธ.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th