Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561
10 ก.ย. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ
30 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ ซอย ๑๑ ถึง ซอย ๑๑๑
30 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ตลาดริมยม ๒๔๓๗*** เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ดำเนินการจัดทำโครงการ ตลาดริมยม ๒๔๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของกงไกรลาศ เป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลฯ และเป็นการจัดกิจกรรมระหว่าง เทศบาล กับชุมชน โดยการเ
30 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อการยังชีพประจำเดือนกันยายน 2561 เราจะทำการมอบเบี้ย ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 1.ตำบลบ้านกร่าง ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ชุมชนบ้านนอก และชุมชนบ้านใต้ จะทำการมอบ
30 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก)
27 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนนรานุกูลกิจ ซอย 10 (ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบเทบาลกำหนด)
14 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ชุมชนหมู่ ๙) ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ดังนี้ 1. การลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทุ
01 ส.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ชุมชนหมู่ 9)

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th