Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ
25 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านนายจรัญ ทองมนต์ (ชุมชนบ้านนอก) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนายทา มันเทศ ถึงกลุ่มบ้านนายปราโมทย์ สิงห์โตทอง
18 ส.ค. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน และประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th