Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สภา
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
23 พ.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
04 มี.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ก่อสร้างอาคาร คสล.1 ชั้น ความกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ
08 ม.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสุขาสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ขนาด 8.38 เมตร ยาว 10.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.476 ตารางเมตร
04 ม.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
02 ม.ค. 2562 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระประจำปี 2562 แล้วนะค่ะ ท่านใดที่ต้องการจะชำระภาษี ป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตฯ เชิญใช้บริการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศหรือจะเลือกใช้บริการ ณ จุดบริการร
26 ธ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการปูพื้นยางพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
20 ธ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV
18 ธ.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 ต.ค. 2561 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2-165866203604684/