Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประชาสัมพันธ์โครงการซอ่มแซมหลังคา และฝ้าเพดาน
15 มิ.ย. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2560
06 มิ.ย. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
06 มิ.ย. 2560 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ test
20 ต.ค. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการส่งเสริมการแสดงศิลปพื้นบ้าน
19 ต.ค. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
21 ก.ย. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม เพื่อซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๘ สท
19 ก.ย. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ขอยกเลิกประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
16 ก.ย. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ โครงการจัดหาวัสดุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานกองช่างเพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักพร้อมติดตั้ง
16 ก.ย. 2559 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านอัญชิสา ต้นประสงค์ (ชุมชนหมู่ 9)

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th