Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการซอ่มแซมหลังคา และฝ้าเพดาน (21 มิ.ย. 2560)  
รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2560 (15 มิ.ย. 2560)  
test (06 มิ.ย. 2560)  
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล (06 มิ.ย. 2560)
โครงการส่งเสริมการแสดงศิลปพื้นบ้าน (20 ต.ค. 2559)
โครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (19 ต.ค. 2559)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม เพื่อซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบ... (21 ก.ย. 2559)
ขอยกเลิกประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตเท... (19 ก.ย. 2559)
โครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (16 ก.ย. 2559)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านอัญชิสา ต้นปร... (16 ก.ย. 2559)
โครงการจัดหาวัสดุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานกองช่างเพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักพร้อมต... (16 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้านนายสมบูรณ์ เวชประสิทธิ์ ถึงบ้านนางมาไร (ชุมชนบ... (08 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้านนางมาลี (ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา) (08 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้านนางสาวสุมาลี สุทธิวิลัย (ชุมชนบ้านเหนือกง) (08 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้านนางศรีนวล เนียมหอม (ชุมชนบ้านใต้) (08 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มบ้าน นางบุญสืบ มั่นอ่ำ (ชุมชนบ้านใต้) (08 ก.ย. 2559)
ประกาศปรับปรุงบ่อขยะ (08 ก.ย. 2559)
ประกาศปรับปรุงถนนนรานุกูลกิจ (08 ก.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา... (29 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ และหน่วยงานรา... (25 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตลาดริมยม 2437 จัดในวัน ... (29 มิ.ย. 2560)  

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประชุ... (29 มิ.ย. 2560)  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด... (26 มิ.ย. 2560)  

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล... (23 มิ.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล... (23 มิ.ย. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (21 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาว... (21 มิ.ย. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (06 มิ.ย. 2560)

ตลาดริมยม 2437 วันศุกร์... (06 มิ.ย. 2560)

มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน... (06 มิ.ย. 2560)

วันเทศบาล 24 เมษายน 2560 (09 พ.ค. 2560)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Bi... (17 มี.ค. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (30 ม.ค. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (25 ม.ค. 2560)

โครงการรณรงค์การทิ้งและคั... (19 ม.ค. 2560)

สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาร... (19 ม.ค. 2560)

จากที่เกิดสถานการณ์อุทกภั... (17 ม.ค. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (05 ม.ค. 2560)

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4... (05 ม.ค. 2560)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (22 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (11 ก.ค. 2560)  
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (06 ก.ค. 2560)  
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (03 พ.ค. 2560)  
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (03 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (13 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 (16 ก.พ. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (05 ม.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (02 ก.ย. 2559)
สรุปผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ (11 ส.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 (06 ก.ค. 2559)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (06 มิ.ย. 2559)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 (12 พ.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (27 เม.ย. 2559)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)จำนวน 1 เครื่อง กอ... (07 เม.ย. 2559)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง (07 เม.ย. 2559)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 (05 เม.ย. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (17 มี.ค. 2559)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2559 (07 มี.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 (07 มี.ค. 2559)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (19 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าฉนวน (06 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (01 มิ.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.ทุ่งยางเมือง (26 พ.ค. 2555)
ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กกแรต (10 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลศร... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแ... (02 พ.ค. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.เกอะตาเลี้ยง (02 เม.ย. 2555)
รับสมัครบุคคลเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลลานหอย (30 มี.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158,08-6443-2072  โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th