Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม พ... (15 ม.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ธ.ค. 2563)  
จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ กองคลังเทศบาลตำบลกงไกรลาศ งานจัดเก็บรายได้ เรื่อง " ภาษีป้า... (17 ธ.ค. 2563)  
สรุปรายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ... (17 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (14 ธ.ค. 2563)
ผลงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ งานเทศกาลกินปลาประจำปี พ.ศ.253 (04 ธ.ค. 2563)
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2564 ทต.กงไกรลาศ (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เรื่อง รับสมัครคนขับรถบรรทุกขยะ (12 พ.ย. 2563)
สรุปรายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 25... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดส... (16 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25 ก.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือนประจำเดือนส.ค.2563-ก.ย.2563 (24 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล (23 ก.ย. 2563)
สรุปรายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2... (15 ก.ย. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทัก... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนน คสล.กลุ่มบ้านหมอระ(ชุมชนบ้านไร่) (28 ส.ค. 2563)
สรุปรายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2... (17 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 - กรกฎาคม 2563 (05 ส.ค. 2563)
กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกงไกรลาศร่วมพิธ... (05 ธ.ค. 2563)  

ผลงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ง... (04 ธ.ค. 2563)  

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (15 พ.ย. 2563)  

กิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบั... (04 พ.ย. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (26 ต.ค. 2563)

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย... (22 ต.ค. 2563)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส... (14 ต.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (05 ต.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (07 ก.ย. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (14 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สม... (13 ส.ค. 2563)

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส... (13 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (13 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (11 ส.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (10 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (10 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (07 ส.ค. 2563)

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส... (06 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (06 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (05 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (14 เม.ย. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2562)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (21 พ.ค. 2562)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562-เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางโหย ศรีจันทร์... (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/3 (ชุมชนบ้านนอก) ขนาดก... (19 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (08 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (26 ต.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (08 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมเอกสารประกว... (21 ก.พ. 2561)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15 พ.ย. 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2561 (12 ต.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (04 ก.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (11 ส.ค. 2560)
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (11 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าฉนวน (06 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (01 มิ.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.ทุ่งยางเมือง (26 พ.ค. 2555)
ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กกแรต (10 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลศร... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแ... (02 พ.ค. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.เกอะตาเลี้ยง (02 เม.ย. 2555)
รับสมัครบุคคลเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลลานหอย (30 มี.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th