Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ITA
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คำสั่งแบ่งงานในหน้าที่
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้บริการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ก.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนมิถุนายน2564 (02 ก.ค. 2564)  
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน... (02 ก.ค. 2564)  
สถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
สถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน 2564 (04 มิ.ย. 2564)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔... (02 มิ.ย. 2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ (อย่างไม่เป็นทางการ) (17 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือน เมษายน 2564 (03 พ.ค. 2564)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ทต.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประจำงวดปีงบประมาณ 25... (03 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 34 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร... (01 พ.ค. 2564)
เทศบาลตำบลกงไกรลาศต้องไปใช้สิทธิ​เลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่​ 2 หน่วย (29 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 33 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร... (24 เม.ย. 2564)
"คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับปร... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การไกล่เลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาค... (19 เม.ย. 2564)
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร... (17 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 31 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร... (14 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 30 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร... (10 เม.ย. 2564)
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุโขทัย ฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 2564 (09 เม.ย. 2564)
สถิติการให้บริการประชาชน-ประจำปีงบประมาณ-2564-เดือนมีนาคม-2564 (02 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมการเลือกตั... (27 มี.ค. 2564)  

กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันข... (19 มี.ค. 2564)  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ... (09 ก.พ. 2564)  

เทศบาลตำบลกงไกรลาศร่วมพิธ... (05 ธ.ค. 2563)

ผลงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ง... (04 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (15 พ.ย. 2563)

กิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบั... (04 พ.ย. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (26 ต.ค. 2563)

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย... (22 ต.ค. 2563)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส... (14 ต.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (05 ต.ค. 2563)

กิจกรรมกีฬา (28 ก.ย. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (07 ก.ย. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (14 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สม... (13 ส.ค. 2563)

โครงการด้วยรักและห่วงใยใส... (13 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (13 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (11 ส.ค. 2563)

กิจกรรมตลาดริมยม ๒๔๓๗ วัน... (10 ส.ค. 2563)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (10 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)เดือนมิถุนายน2564 (05 ก.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (04 มิ.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)ประจำเดือนมีนาคม2564จำนวน1... (02 เม.ย. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (14 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (21 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562-เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางโหย ศรีจันทร์... (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/3 (ชุมชนบ้านนอก) ขนาดก... (19 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (08 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (26 ต.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (08 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมเอกสารประกว... (21 ก.พ. 2561)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15 พ.ย. 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2561 (12 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าฉนวน (06 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (01 มิ.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.ทุ่งยางเมือง (26 พ.ค. 2555)
ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กกแรต (10 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลศร... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแ... (02 พ.ค. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.เกอะตาเลี้ยง (02 เม.ย. 2555)
รับสมัครบุคคลเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลลานหอย (30 มี.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th