Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ทำเนียบหัวหน้าส่วน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง... (04 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสุขาสถานีดับเพ... (08 ม.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (04 ม.ค. 2562)  
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ พร้อมให้บริการรับชำระประจำปี 2562 แล... (02 ม.ค. 2562)
โครงการปูพื้นยางพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด... (18 ธ.ค. 2561)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก) (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ ซอย ๑๑ ถึง ซอย ๑๑๑ (30 ส.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อก... (30 ส.ค. 2561)
ตลาดริมยม ๒๔๓๗*** เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ดำเนินการจัดทำโครงการ ตลาดริมยม ๒๔๓๗ โดยมีว... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนนรานุกูลกิจ ซอย 10 (ชุมชน... (27 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สว... (14 ส.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ของสำนักงานคณะกรรมกา... (06 ส.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (ชุมชนหมู่ 9) (01 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (05 ก.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศ... (05 ก.ค. 2561)
กำหนดการมอบเบี้ยเพื่อการยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำ... (28 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตลาดริมยม 2437 ประ... (09 เม.ย. 2562)  

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (01 เม.ย. 2562)  

กิจกรรมตลาดริมย ๒๔๓๗ ในวั... (04 มี.ค. 2562)  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไ... (04 มี.ค. 2562)

การประชุมประจำเดือน มกราค... (28 ม.ค. 2562)

16/01/2562 จิตรอาสา...เรา... (16 ม.ค. 2562)

การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติกา... (15 ม.ค. 2562)

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ... (15 ม.ค. 2562)

กิจกรรม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ เม... (08 ม.ค. 2562)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (04 ม.ค. 2562)

กิจกรรมสวัดดีปีใหมี ปี 25... (02 ม.ค. 2562)

นายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศม... (02 ม.ค. 2562)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ... (02 ม.ค. 2562)

กองสวัสดิการสังคม ออกให้บ... (06 ธ.ค. 2561)

เทศบาลตำบลกงไกรลาศจัดโครง... (15 พ.ย. 2561)

รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (13 พ.ย. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 พ.ย. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 พ.ย. 2561)

การประชุมประจำเดือนตุลาคม... (31 ต.ค. 2561)

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึ... (24 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (21 พ.ค. 2562)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (21 พ.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562-เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางโหย ศรีจันทร์... (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/3 (ชุมชนบ้านนอก) ขนาดก... (19 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (08 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (30 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (26 ต.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (08 ส.ค. 2561)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2561 (21 ก.พ. 2561)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15 พ.ย. 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2561 (12 ต.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (04 ก.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (11 ส.ค. 2560)
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (11 ก.ค. 2560)
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (06 ก.ค. 2560)
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (03 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ... (13 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าฉนวน (06 มิ.ย. 2555)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (01 มิ.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.ทุ่งยางเมือง (26 พ.ค. 2555)
ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กกแรต (10 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฎิบัติ เทศบาลตำบลศร... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแ... (02 พ.ค. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกงไกรลาศ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฎิบัติ อบต.เกอะตาเลี้ยง (02 เม.ย. 2555)
รับสมัครบุคคลเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลลานหอย (30 มี.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

เลขที่ 151/5 หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 0-5569-1158/0-5569-1199 โทรสาร : 0-5569-1158  อีเมล์ : admin@kongkrailas.go.th

Powered By kongkrailas.go.th Facebook:เทศบาลตำบลกงไกรลาศ